Hướng dẫn dành cho server discord vozGaming

Link tham gia server discord (bấm vào ảnh):

img

Đây là trang hỗ trợ dành cho các thành viên server vozGaming. Bao gồm hướng dẫn các tính năng và luật lệ.

Server discord vozGaming được thành lập lúc 23h ngày 20/10/2017.

Giới thiệu lần đầu tại vozForums: https://vozforums.com/showthread.php?t=6604573

Mục tiêu và phương hướng hoạt động: miễn phí, vui vẻ, hòa đồng.

Luật lệ khi tham gia sinh hoạt tại server vozGaming

"Sân chơi nào cũng có luật riêng, nếu không thích, bạn có quyền không chơi"

  • Vui vẻ, hòa đồng, thân thiện
  • Can dầu là đầu câu chuyện :beauty:

Danh mục