Hướng dẫn sử dụng BOT Âm nhạc

Cơ bản

Cách sử dụng các bot Âm nhạc này cũng gần giống Nadeko: thông qua các dòng lệnh

Hiện tại server đang có 3 bot Âm nhạc là Rythm, Gnar và Fred

Imgur

Mỗi bot có tiền tố lệnh khác nhau. Như Hinata các bạn có thể thấy các lệnh đều bắt đầu bằng dấu .

Với bot Rythm, tiền tố lệnh là !

Với bot Gnar, tiền tố lệnh là _

Với bot FredBoat, tiền tố lệnh là ;;

LƯU Ý: TẤT CẢ CÁC LỆNH LIÊN QUAN TỚI BOT ÂM NHẠC GÕ TOÀN BỘ TẠI CHANNEL #YEU-CAU-AM-NHAC Khi gõ lệnh yêu cầu phải ở sẵn trong một channel voice (tương ứng với BOT định sử dụng)

BOT Rythm

Tiền tố lệnh là !

Lệnh Chức năng
play play bài hát với tên chỉ định hoặc URL (youtube)
queue xem danh sách bài hát đang chờ hiện tại, có thể thêm số trang
disconnect ngắt kết nối bot khi đang phát nhạc trong channel
np xem bài hát đang phát hiện tại
ping kiểm tra ping bot
skip qua bài
soundcloud tìm kiếm nhạc trên soundcloud
loop lặp lại bài hiện tại đang phát
join mời bot tham gia kênh chat voice bạn đang ở trong
pause pause bài hát hiện tại
resume tiếp tục
clear xóa toàn bộ danh sách bài hát đang chờ
replay phát lại bài hát hiện tại
skipto skip tới bài hát thứ X trong danh sách chờ

BOT Gnar

Tiền tố lệnh _

Lệnh Chức năng
play play bài hát với tên chỉ định hoặc URL (youtube)
pause pause bài hát hiện tại, gõ tiếp 1 lần nữa để tiếp tục
stop ngưng và xóa toàn bộ danh sách nhạc hiện tại
skip qua bài (nếu bạn là người yêu cầu bài này)
remove bỏ 1 bài trong danh sách đang chờ
nowplaying xem bài hát đang phát hiện tại
queue xem danh sách bài hát đang chờ hiện tại

BOT Fredboat

Tiền tố lệnh là ;;

Lệnh Chức năng
play play bài hát với tên chỉ định hoặc URL (youtube). Riêng fred thì cần lựa chọn ra 1 trong 5 đáp án trả về khi tìm kiếm
list xem danh sách bài hát đang chờ hiện tại, có thể thêm số trang
np / nowplaying xem bài hát đang phát hiện tại
leave ngắt kết nối bot khi đang phát nhạc trong channel
stop ngưng và xóa toàn bộ danh sách nhạc hiện tại
skip qua bài
voteskip bầu chọn qua bài hiện tại, cần trên 50% số người nghe đồng ý
repeat thay đổi tùy chọn lặp bài
pause ngưng bài
unpause tiếp tục
join/leave như Rythm